• चिकट स्लिट साटन

    चिकट स्लिट साटन

    चिकट स्लिट सॅटिन : SA-532 1. केअर लेबल प्रिंटिंगसाठी.2. योग्य मुद्रण मार्ग: लेटर प्रेस, रोटरी, सिल्क स्क्रीन, ऑफसेट, फ्लेक्सो.3. OEKO प्रमाणपत्र.4. GRS प्रमाणपत्र.
  • चिकट नायलॉन तफेटा

    चिकट नायलॉन तफेटा

    चिकट नायलॉन टॅफेटा : SA-301 1. केअर लेबल प्रिंटिंगसाठी.2. योग्य मुद्रण मार्ग: लेटर प्रेस, रोटरी, सिल्क स्क्रीन, ऑफसेट, फ्लेक्सो.3. OEKO प्रमाणपत्र.4. GRS प्रमाणपत्र.